• 0
  • VRAGEN?! 085-0604363 =)

Drugs & Alcohol

Aangezien we in een creatieve sector actief zijn, zijn we bekend met het feit dat sommige graag een drankje nuttigen tijdens een les. Dit is geen probleem maar wij hanteren wel een aantal strikte regels. Wij verbieden ook niks, maar ontraden wel sterk het gebruik van verdovende middelen voor, tijdens, of na de lessen omdat dit een nadelige invloed kan hebben op het opnemen van de kennis en lesstof.

Alcohol:

  • Bij een les op locatie is het nuttigen van alcoholische consumpties toegestaan mits de student/klant de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt.
  • Bij een les in één van onze studio's is het nuttigen van alcohol uitsluitend toegestaan indien dit niet meer als 14,9% alcohol bevat. Uitsluitend alleen wanneer de student/klant de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt.
  • Bij online lessen raden wij dit evengoed af maar is dit de eigen keuze voor de student/klant in kwestie.

Drugs:

  • Bij een les op locatie accepteren wij het gebruik van soft/harddrugs niet. Dit in verband met het waarborgen van de veiligheid van onze docenten.
  • Bij een les in één van onze studio's accepteren wij het gebruik van soft/harddrugs absoluut niet. Bij overtreding van deze regels behouden wij het recht de student/klant de toegang te ontzeggen en wij bieden géén restitutie.
  • Bij online lessen raden wij dit evengoed af maar is dit de eigen keuze voor de student/klant in kwestie.
AllEscort